Pages Navigation Menu

Blog o wielotematyczny

Pod jaką formą spółki prowadzić działalność?

Przedsiębiorstwa w Polsce mogą funkcjonować pod różnymi postaciami. Spółki ja jedną z form prowadzenia przedsiębiorstwa. W Polsce, zgodnie z prawem, możemy założyć sześć typów spółek. Od cywilnej po akcyjną. Jakie rodzaje spółek cieszą się największą popularnością?

Spółki od A do Z- jaką wybrać?

Spółka cywilna może być założona przez osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Spółkę cywilną można założyć poprzez zawarcie umowy między wspólnikami. Każdy wspólnik z osobna musi dokonać rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub gminy. Tutaj możliwy jest wybór odpowiedniej dla siebie formy opodatkowania. Z kolei spółka jawna na wielu płaszczyznach przypomina spółkę cywilną. Tworzona jest przez niewielką liczbę wspólników i nie posiada formy prawnej. Od spółki cywilnej odróżnia ją fakt, że regulują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych. Koniecznie trzeba ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyróżniamy także spółkę partnerską. Tę spółkę mogą założyć wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Regulują ją przepisy kodeksu spółek handlowych. Jej współwłaściciele odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki. Rozgranicza się tutaj odpowiedzialność prawną i majątkową całej spółki wobec indywidualnych zobowiązań wspólników. Spółka komandytowa jest idealnym rozwiązaniem dla jednostek, które wnoszą do spółki rożny kapitał. Można tutaj wedle upodobania ukształtować odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Reguluje ją kodeks spółek handlowych. Wyróżniamy jeszcze spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. O tych dwóch spółkach więcej przeczytasz tutaj: www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *