Pages Navigation Menu

Blog o wielotematyczny

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie szkoleń BHP?

Każdy pracodawca zobowiązany jest prawnie do zorganizowania swoim pracownikom (jeszcze przed dopuszczeniem ich do pracy) szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potem jest zobowiązany do prowadzenia okresowych badań BHP. To dotyczy wszystkich zakładów pracy, bez względu na formę oraz własność. Czym dokładnie jest szkolenie BHP? Szkolenie jest zbiorem przepisów i zasad, które w długiej perspektywie czasu mają nas uchronić przed różnego rodzaju wypadkami w pracy a także przed chorobami zawodowymi. Jeśli chodzi o podstawę prawną to jest nią Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy w tym zakresie znajdziemy też w kodeksie pracy.

Co pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom?

Każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi, które związane są z wykonywaną pracą, każdy pracownik powinien poznać przepisy i zasady BHP w takim stopniu w jakim te przepisy będą potrzebne do pełnienia określonego stanowiska. Każdy pracownik powinien także nabyć odpowiednie umiejętności, by wykonywać pracę bezpieczną dla siebie i innych osób, a także umieć udzielić pomocy osobom, które uległy wypadkowi. Każdy pracodawca powinien znać przepisy o ochronie pracy w zakresie niezbędnym. Każdy pracodawca musi także na własny koszt zorganizować szkolenie dla przyszłych pracowników. Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca? Pracodawca musi na bieżąco zapoznawać swoich pracowników z zasadami BHP. W zakresie pracodawcy leży również to, by wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy.

Jak się odbywa szkolenie BHP?

Szkolenie BHP jest przewidziane dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Obejmuje ono zapoznanie przyszłego pracownika z przepisami BHP, które zawarte są w kodeksie pracy. Ogólny instruktaż zasad BHP muszą odbyć nowo zatrudnieni pracownicy. Jest także instruktaż stanowiskowy BHP, który dotyczy już tylko stanowiska pracy na którym pracownik będzie pracował. Pracownik ma się dowiedzieć jakie zagrożenia są związane z wykonywaniem tego stanowiska, a także jak się bronić przed nimi. Odbycie szkolenia powinno być zatwierdzone pisemnie, kursy bhp można odbyć m.in. w Warszawie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *