Pages Navigation Menu

Blog o wielotematyczny

Kim jest osoba kupująca w Twoim sklepie internetowym

osobyCoraz większe zainteresowanie zakupami internetowymi to również zasługa klientów, którzy po udanej transakcji szukają w sieci kolejnych produktów i polecają ulubione sklepy internetowe kolejnym osobom. Chcąc jak najlepiej wykorzystać potencjał działań marketingowych, dobrze jest wiedzieć, do kogo kierujemy przekaz. Z pomocą przychodzą zarówno badania rynku, jak i psychologia.

Typy kupujących

Tego rodzaju podziały są najbardziej ogóle i biorą pod uwagę przede wszystkim upodobania konsumentów i ich usposobienie. Mogą być jednak pomocne w ustalaniu standardów obsługi i przy przygotowania strony sklepu.

Klienci spontaniczni – podejmujący decyzję pod wpływem emocji. Łatwo wpłynąć na nich poprzez cenowe okazje i atrakcyjną ofertę. Często nie mają wiele czasu – cenią proste rozwiązania i przyjazną nawigację na stronie e-sklepu.

Klienci metodyczni – dla których ważna jest profesjonalna oferta i obsługa. Zwracają uwagę na ilość i dokładność informacji. Firma i strona muszą wzbudzić zaufanie, dlatego ważne są opinie innych kupujących i standardy obsługi.

Statystyczny kupujący

Szczegółowa analiza profilu polskich konsumentów pozwala określić ich wiek, płeć czy sytuację materialną. Przeciętny kupujący w e-sklepach to mężczyzna przed 30. rokiem życia, mieszkający w dużym mieście, określający swoją sytuację materialną jako średnią. Ważnym czynnikiem jest stały dostęp do internetu, który sprzyja podejmowaniu decyzji o e-zakupach. Udział w rynku osób jedynie sporadycznie korzystających z sieci jest znikomy. Wiąże się to ściśle z wiekiem konsumentów, najczęściej są to osoby między 15. a 29. rokiem życia, a więc najbardziej zainteresowane nowinkami technicznymi, korzystające stale z internetu i otwarte na możliwości, jakie daje. Deklarują wykształcenie średnie lub wyższe, istotną grupą są również studenci. Ciekawe wyniki przynosi pytanie o ocenę swojej sytuacji materialnej. Klienci e-sklepów najczęściej deklarują, że jest ona średnia (62%), zdecydowanie mniej jest osób zadowolonych z zasobności portfela, stanowią 29% badanych. Najmniejsza grupa to konsumenci niezamożni, o złej kondycji finansowej – 9%. Te dane powinny najbardziej zainteresować właścicieli e-sklepów, pomagają bowiem ocenić wielkość grupy docelowej, do której głównie kierują swoją ofertę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *